AGIR Alba

Știri AGIR Alba

2019-09-13Conferinţă Naţională – Multidisciplinară

INVITAŢIE
Conferinţă Naţională – Multidisciplinară "Profesorul ION D. LĂZĂRESCU- fondatorul şcolii româneşti de teoria aşchierii" a-VII-a ediţie – Cugir,2019.

Avem plăcerea să vă invităm la a-VII-a Conferinţă Naţională – Multidisciplinară, "Profesorul ION D. LĂZĂRESCU- fondatorul şcolii româneşti de teoria aşchierii" – Cugir,2019.
Conferinţa se va desfăşura sub egida Sucursalei Alba a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR,
Întrucât manifestarea va avea loc în 13 septembrie 2019, vă rog să trimiteţi lucrările până la data de 12 august 2019 la adresa : inginerie_cugir@yahoo.com

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte sucursala AGIR ALBA Dr. Ing. Alexandru MICACIU
INSTRUCŢIUNI DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR.

Pentru a putea pregăti unitar lucrările pentru tipar, vă rugăm să respectaţi următoarele:
- Numărul de pagini al lucrărilor va fi par: 2, 4, 6, 8, maximum 10
- format A5 cu o bună rezoluţie (rezoluție imagini minimum 300 dpi)

– prezentarea lor numai în format Word (inclusiv formulele);

– dimensiunea maximă a unui fișier să fie 10 MB;

– formatul pe care se vor prezenta lucrările este A5 (tip fotografie: lăţime 148,5 mm; înălţime 210 mm). Fiecare pagină (format A5) să fie prezentată separat (nu două pagini A5 alăturate pe un format A4);

Rugăm nu trimiteți alte formate (exemplu, A4).

– fontul folosit este ARIAL ( ● titlul lucrării cu dimensiunea 12; ● restul textului, formule etc. cu dimensiunea 10; ● conţinutul tabelelor, bibliografia, rezumatul lucrării, cuvintele cheie, legenda figurilor, a imaginilor, a tabelelor, cu dimensiunea 9);

– textul, figurile, tabelele, fotografiile (fotografiile se vor evita pe cât posibil. Cele care totuşi se prezintă, vor fi foarte clare, cu un contrast foarte bun), se vor încadra strict în dimensiunile: lăţime 113 mm; înălţime 170 mm, cu următoarele margini albe: sus-jos, 20 mm; stânga, 18 mm; dreapta, 18 mm; ROG urmăriți ca figurile să fie lizibile, cifrele citibile în contextul lucrării, textele în limba română.
– datele ce apar pe figuri să fie vizibile, figurile să fie corect realizate, imaginile să prezinte un contrast foarte bun. Legenda se va scrie centrat, dimensiunea 9 (Exemplu: Fig. 1 Legenda privind conţinutul figurii/fotografiei).Tabelele se vor marca în colţul de sus, aliniat dreapta, dimensiunea 9,fără legendă care se va regăsi în text (Exemplu: Tabelul 2). Referinţele bibliografice sunt menţionate în text prin paranteze drepte [ ] în interiorul ei fiind trecut numărul din lista bibliografică;

– formulele vor fi centrate, nominalizate de un număr trecut în paranteză rotundă, plasată în dreapta ( ); Formulele vor fi scrise cu fonturile cerute de lucrare (pentru o redactare unitară !) și nu scanate (pentru a putea efectua și eventuale corecturi). Același lucru și pentru alte părți din lucrare.

– pe prima pagină:

a) Titlul în limba română, cu majuscule (Arial Bold, dimensiune 12), centrat la 60 mm de partea superioară a formatului A5;
un rând liber
b) Autor/autori (Prenume, NUME, centrat, dimensiune 10). Exemplu: Mihai POPESCU
două rânduri libere
c) Titlul, în limba de circulaţie mondială aleasă, cu majuscule (Arial, dimensiunea 11), centrat;
un rând liber
d) Rezumatul lucrării, în limba de circulaţie mondială aleasă (engleza, franceza, germana, rusa), dimensiune 9 (maximum 10-15 rânduri);
un rând liber
e) Cuvinte cheie (dimensiunea 9). Exemplu: Cuvinte cheie: tensiuni, deformaţii, metoda elementelor finite, …
două rânduri libere
f) Primul subtitlu (bold, numerotat, exemplu: 1. Introducere … Restul titlurilor capitolelor/subcapitolelor … 4. Analiza experimentală…). Textul începe cu un Tab. Titlurile capitolelor/subcapitolelor, sunt separate printr-un rând liber (sus-jos).

– începând cu pagina a doua, textul ocupă cadrul complet. Paginile se vor numerota pe verso cu creionul;

– textul se va tipări cu spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta, paragrafele începând cu un Tab, obligatorie fiind existenţa diacriticelor (ă, â, î, ş, ţ, Ă, Â, Î, Ş, Ţ);

– la sfârşitul lucrării, după un rând liber, se va menţiona bibliografia (dimensiune 9). Exemplu:
BIBLIOGRAFIE

[1] Popescu, Gh., Ionescu, G., Tehnologia materialelor, vol. 1. Editura tehnică, Bucureşti, 1999.
[2] Georgescu, I., Studiul implicaţiilor … . În: Revista de Turnarea Metalelor, nr. 5/1998, pag. 17-23.

un rând liber

– dimensiune 9 – titlul ştiinţific, prenumele şi numele, locul de muncă al autorului/autorilor, apartenenţa la Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), modalitatea de contact (adresă, e-mail etc.). Exemplu:
Prof.Dr.Ing. Ioan MUREŞAN, şef de catedră Tehnologia Materialelor,
Universitatea Tehnică din Iaşi, membru AGIR
e-mail: muri@yahoo.com
Drd.Ing. Vasile GEORGESU, cerc.şt.princ., şef laborator,
SC Acumulatorul SA Cugir, membru AGIR
e-mail : george@excel.ro

2018-09-07A-VI-a Conferinţă Naţională – Multidisciplinară,

INVITAŢIE

Avem plăcerea să vă invităm la a-VI-a Conferinţă Naţională – Multidisciplinară, "Profesorul ION D. LĂZĂRESCU- fondatorul şcolii româneşti de teoria aşchierii" – Cugir, 2018.

Conferinţa se va desfăşura sub egida Sucursalei Alba a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR.
Întrucât manifestarea va avea loc în 7 septembrie 2018, vă rog să trimiteţi lucrările până la data de 1 august 2018 la adresa : inginerie_cugir@yahoo.com

Vă rugăm urmaţi instrucţiunile de redactare a lucrărilor de mai jos.
Cu deosebită consideraţie,
Alexandru MICACIU
Presedinte Sucursala ALBA

INSTRUCŢIUNI DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR.

Pentru a putea pregăti unitar lucrările pentru tipar, vă rugăm să respectaţi următoarele:
- Numărul de pagini al lucrărilor va fi par: 2, 4, 6, 8, maximum 10
- format A5 cu o bună rezoluţie (rezoluție imagini minimum 300 dpi)

– prezentarea lor numai în format Word (inclusiv formulele);

– dimensiunea maximă a unui fișier să fie 10 MB;

– formatul pe care se vor prezenta lucrările este A5 (tip fotografie: lăţime 148,5 mm; înălţime 210 mm). Fiecare pagină (format A5) să fie prezentată separat (nu două pagini A5 alăturate pe un format A4);

Rugăm nu trimiteți alte formate (exemplu, A4).

– fontul folosit este ARIAL ( ● titlul lucrării cu dimensiunea 12; ● restul textului, formule etc. cu dimensiunea 10; ● conţinutul tabelelor, bibliografia, rezumatul lucrării, cuvintele cheie, legenda figurilor, a imaginilor, a tabelelor, cu dimensiunea 9);

– textul, figurile, tabelele, fotografiile (fotografiile se vor evita pe cât posibil. Cele care totuşi se prezintă, vor fi foarte clare, cu un contrast foarte bun), se vor încadra strict în dimensiunile: lăţime 113 mm; înălţime 170 mm, cu următoarele margini albe: sus-jos, 20 mm; stânga, 18 mm; dreapta, 18 mm; ROG urmăriți ca figurile să fie lizibile, cifrele citibile în contextul lucrării, textele în limba română.
– datele ce apar pe figuri să fie vizibile, figurile să fie corect realizate, imaginile să prezinte un contrast foarte bun. Legenda se va scrie centrat, dimensiunea 9 (Exemplu: Fig. 1 Legenda privind conţinutul figurii/fotografiei).Tabelele se vor marca în colţul de sus, aliniat dreapta, dimensiunea 9,fără legendă care se va regăsi în text (Exemplu: Tabelul 2). Referinţele bibliografice sunt menţionate în text prin paranteze drepte [ ] în interiorul ei fiind trecut numărul din lista bibliografică;

– formulele vor fi centrate, nominalizate de un număr trecut în paranteză rotundă, plasată în dreapta ( ); Formulele vor fi scrise cu fonturile cerute de lucrare (pentru o redactare unitară !) și nu scanate (pentru a putea efectua și eventuale corecturi). Același lucru și pentru alte părți din lucrare.

– pe prima pagină:

a) Titlul în limba română, cu majuscule (Arial Bold, dimensiune 12), centrat la 60 mm de partea superioară a formatului A5;
un rând liber
b) Autor/autori (Prenume, NUME, centrat, dimensiune 10). Exemplu: Mihai POPESCU
două rânduri libere
c) Titlul, în limba de circulaţie mondială aleasă, cu majuscule (Arial, dimensiunea 11), centrat;
un rând liber
d) Rezumatul lucrării, în limba de circulaţie mondială aleasă (engleza, franceza, germana, rusa), dimensiune 9 (maximum 10-15 rânduri);
un rând liber
e) Cuvinte cheie (dimensiunea 9). Exemplu: Cuvinte cheie: tensiuni, deformaţii, metoda elementelor finite, …
două rânduri libere
f) Primul subtitlu (bold, numerotat, exemplu: 1. Introducere … Restul titlurilor capitolelor/subcapitolelor … 4. Analiza experimentală…). Textul începe cu un Tab. Titlurile capitolelor/subcapitolelor, sunt separate printr-un rând liber (sus-jos).

– începând cu pagina a doua, textul ocupă cadrul complet. Paginile se vor numerota pe verso cu creionul;

– textul se va tipări cu spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta, paragrafele începând cu un Tab, obligatorie fiind existenţa diacriticelor (ă, â, î, ş, ţ, Ă, Â, Î, Ş, Ţ);

– la sfârşitul lucrării, după un rând liber, se va menţiona bibliografia (dimensiune 9). Exemplu:
BIBLIOGRAFIE

[1] Popescu, Gh., Ionescu, G., Tehnologia materialelor, vol. 1. Editura tehnică, Bucureşti, 1999.
[2] Georgescu, I., Studiul implicaţiilor … . În: Revista de Turnarea Metalelor, nr. 5/1998, pag. 17-23.

un rând liber

– dimensiune 9 – titlul ştiinţific, prenumele şi numele, locul de muncă al autorului/autorilor, apartenenţa la Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), modalitatea de contact (adresă, e-mail etc.). Exemplu:
Prof.Dr.Ing. Ioan MUREŞAN, şef de catedră Tehnologia Materialelor,
Universitatea Tehnică din Iaşi, membru AGIR
e-mail: muri@yahoo.com
Drd.Ing. Vasile GEORGESU, cerc.şt.princ., şef laborator,
SC Acumulatorul SA Cugir, membru AGIR
e-mail : george@excel.ro

2017-09-08Conferinta Nationala multidisciplinara - cu participare internationala - „Profesorul Ion D. Lazarescu - fondatorul scolii romanesti de teoria aschierii“, Cugir 2017

Avem placerea sa va invitam la lucrarile celei de a IV a Conferinte Nationale multidisciplinare – cu participare internationala – „Profesorul Ion. D. Lazarescu – fondatorul scolii romanesti de teoria aschierii“ Cugir, 2017.
Manifestarea, organizata de Primaria orasului Cugir, Consiliul Local al orasului Cugir, Colegiul Tehnic Ion D.Lazarescu Cugir, Consiliul Judetean Alba, Institutia Prefectului judetului Alba, Filiala Cluj a Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, Sucursala Alba a Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Academia de Stiinte Tehnice din Romania, va avea loc în data de 8 septembrie 2017 în Orasul Cugir, jud. Alba.

2016-09-09Conferinţă Naţională – Multidisciplinară,

Avem plăcerea să vă invităm la a IV-a Conferinţă Naţională – Multidisciplinară, "Profesorul ION D. LĂZĂRESCU, fondatorul scolii românesti de teoria aschierii" – Cugir, 2016.
Conferinţa se va desfăsura sub egida Sucursalei Alba a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR.
Manifestarea va avea loc potrivit tradiţiei în luna septembrie. În vederea realizării recenziei vă rugăm să trimiteţi lucrările până la data de 1 august 2016 la adresa: inginerie_cugir@yahoo.com

Presedinte AGIR, sucursala Alba,
Dr. ing. Alexandru Cătălin MICACIUINSTRUCŢIUNI DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR.

Pentru a putea pregăti unitar lucrările pentru tipar, vă rugăm să respectaţi următoarele:

- Numărul de pagini al lucrărilor va fi par: 2, 4, 6, 8, maximum 10

- format A5 cu o bună rezoluţie (rezoluție imagini minimum 300 dpi)

– prezentarea lor numai în format Word (inclusiv formulele);

– dimensiunea maximă a unui fișier să fie 10 MB;

– formatul pe care se vor prezenta lucrările este A5 (tip fotografie: lăţime 148,5 mm; înălţime 210 mm).
Fiecare pagină (format A5) să fie prezentată separat (nu două pagini A5 alăturate pe un format A4);


Rugăm nu trimiteți alte formate (exemplu, A4).


– fontul folosit este ARIAL ( ● titlul lucrării cu dimensiunea 12; ● restul textului, formule etc. cu dimensiunea 10; ● conţinutul tabelelor, bibliografia, rezumatul lucrării, cuvintele cheie, legenda figurilor, a
imaginilor, a tabelelor, cu dimensiunea 9);


– textul, figurile, tabelele, fotografiile (fotografiile se vor evita pe cât posibil. Cele care totuşi se prezintă, vor fi foarte clare, cu un contrast foarte bun), se vor încadra strict în dimensiunile: lăţime 113 mm; înălţime 170 mm, cu următoarele margini albe: sus-jos, 20 mm; stânga, 18 mm; dreapta, 18 mm;
ROG urmăriți ca figurile să fie lizibile, cifrele citibile în contextul lucrării, textele în limba română.

– datele ce apar pe figuri să fie vizibile, figurile să fie corect realizate, imaginile să prezinte un contrast foarte bun. Legenda se va scrie centrat, dimensiunea 9 (Exemplu: Fig. 1 Legenda privind conţinutul figurii/fotografiei).Tabelele se vor marca în colţul de sus, aliniat dreapta, dimensiunea 9,fără legendă care se va regăsi în text (Exemplu: Tabelul 2). Referinţele bibliografice sunt menţionate în text prin paranteze
drepte [ ] în interiorul ei fiind trecut numărul din lista bibliografică;


– formulele vor fi centrate, nominalizate de un număr trecut în paranteză rotundă, plasată în dreapta ( ); Formulele vor fi scrise cu fonturile cerute de lucrare (pentru o redactare unitară !) și nu scanate (pentru a
putea efectua și eventuale corecturi). Același lucru și pentru alte părți din lucrare.

– pe prima pagină:

a) Titlul în limba română, cu majuscule (Arial Bold, dimensiune 12), centrat la 60 mm de partea superioară
a formatului A5;

un rând liber

b) Autor/autori (Prenume, NUME, centrat, dimensiune 10). Exemplu: Mihai POPESCU

două rânduri libere

c) Titlul, în limba de circulaţie mondială aleasă, cu majuscule (Arial, dimensiunea 11), centrat;

un rând liber

d) Rezumatul lucrării, în limba de circulaţie mondială aleasă (engleza, franceza, germana, rusa),
dimensiune 9 (maximum 10-15 rânduri);

un rând liber

e) Cuvinte cheie (dimensiunea 9). Exemplu: Cuvinte cheie: tensiuni, deformaţii, metoda elementelor finite,


două rânduri libere

f) Primul subtitlu (bold, numerotat, exemplu: 1. Introducere Restul titlurilor capitolelor/subcapitolelor
4. Analiza experimentală.). Textul începe cu un Tab. Titlurile capitolelor/subcapitolelor, sunt separate printr-un rând liber (sus-jos).

– începând cu pagina a doua, textul ocupă cadrul complet. Paginile se vor numerota pe verso cu creionul;


– textul se va tipări cu spaţiere la un rând, aliniere stânga-dreapta, paragrafele începând cu un
Tab, obligatorie fiind existenţa diacriticelor (ă, â, î, ş, ţ, Ă, Â, Î, Ş, Ţ);

– la sfârşitul lucrării, după un rând liber, se va menţiona bibliografia (dimensiune 9). Exemplu:

BIBLIOGRAFIE

[1] Popescu, Gh., Ionescu, G., Tehnologia materialelor, vol. 1. Editura tehnică, Bucureşti, 1999.

[2] Georgescu, I., Studiul implicaţiilor . . În: Revista de Turnarea Metalelor, nr. 5/1998, pag. 17-23.

un rând liber

– dimensiune 9 – titlul ştiinţific, prenumele şi numele, locul de muncă al autorului/autorilor, apartenenţa la
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), modalitatea de contact (adresă, e-mail etc.). Exemplu:

Prof.Dr.Ing. Ioan MUREŞAN, şef de catedră Tehnologia Materialelor,

Universitatea Tehnică din Iaşi, membru AGIR

e-mail: muri@yahoo.com

Drd.Ing. Vasile GEORGESU, cerc.şt.princ., şef laborator,

SC Acumulatorul SA Cugir, membru AGIR

e-mail : george@excel.ro